Direcció i dramatúrgia

Presentació

Més enllà de l’acompanyament de processos, en circumstàncies especifiques, Enric Ases assumeix també les tasques de director i/o dramaturg en muntatges de creació col.lectiva, de teatre, dansa i circ.

La seva participació en cada projecte dependrà de les necessitats específiques del mateix. Pot ser ja des de l’inici del muntatge, o espaiada en el temps, per treballar puntualment sobre els materials que els actors han preparat en solitari.

Com ?

La funció principal del director/dramaturg en aquesta mena de processos és facilitar les condicions perquè els actors sentin la llibertat absoluta d’investigar, d’implicar-se profundament en el vertigen de la creació, és a dir, de propiciar una atmosfera en la qual puguin “succeir coses”. Improvisacions i pluges d’idees aniran, de mica en mica, definint els continguts i l’estructura de l’espectacle.

Quan aquesta etapa d’investigació i recerca s’hagi completat, caldrà  fixar, assajar i encarar la posada en escena, perquè tot allò que s’ha trobat durant el procès acabi prenent la seva forma definitiva.

Entenc doncs aquest director/dramaturg com la persona responsable de “vetllar per la solidesa i la coherència estètica general de la peça (encara que la intenció de coherència desitjada sigui la incoherència)” en paraules d’André Lepekci.

Si necessiteu més info...

Sobre direcció i damatúrgia

Fixa-ho a Pinterest