Curs 'Formació per docents'

Presentació

Aquest curs està especialment pensat per a professorat d’arts escèniques.

La intenció és donar les eines necessàries  per a conduir un procés de creació col·lectiva en el context de l’aula, així com de poder transmetre als alumnes els protocols que els ajudin a organitzar els seus propis processos en el present i en la seva futura vida professional, posant especial èmfasi en dos grans eixos de treball:

– El continent: tot allò que fa referència al grup com a organisme viu i mutable, desenvolupant una visió sistèmica de les relacions entre els membres d’aquest i de com s’organitzen les energies individuals dins del conjunt.

– El contingut: on es treballaran tècniques per a potenciar la creativitat i la capacitat d’imaginar, tant amb el cos com amb la ment, tant des del conscient com des de l’inconscient.

ADREÇAT A:  

Actors, ballarins, artistes de circ i, principalment, a docents de qualsevol disciplina escènica. Aquest taller es pot programar a escoles privades o centres oficials d’arts escèniques, instituts de batxillerat escènic i centres de creació.

DURADA DEL TALLER:

Es planteja en dos formats diferents (adaptables a les necessitats específiques de cada programació i cada centre)

-Intensiu de cap de setmana (10 h)

-Cinc sessions consecutives (15 h)

DOCENT:

Enric Ases Casamitjana

Les nostres aspiracions personals davant el fet creatiu, així com les nostres capacitats com a artistes, procedeixen de múltiples, subtils i indefinibles nivells de l’ànima, i són diferents en cada persona. No tots som iguals. No tots podem, ni volem, ni sabem fer les mateixes coses.

Si necessiteu més info...

sobre com reservar el curs de Formació per docents

Fixa-ho a Pinterest