Serveis

$

Eines (unes)

Us proposo diferents formats d’acompanyament a la creació, adaptables a les característiques i necessitats  de cada projecte: assessorament de processos de creació en col.lectiu, formació en metodologies de creació en equip i direcció i dramatúrgia d’espectacles de teatre, circ i dansa.

#

Assessorament a la Creació

La creació en col·lectiu és un mitjà excepcional per a la investigació de nous llenguatges escènics, contemporanis, únics i innovadors. Un mètode que permet a tots els qui hi participen mostrar allò de més autèntic, de més profund de si mateixos.

I perquè aquests apassionants processos no s’allarguin excessivament en el temps ni s’encallin en conflictes personals, s’hauran d’organitzar de manera coherent, saludable i efectiva.

Ofereixo, doncs, un acompanyament artístic en aspectes com: planificació del treball, dramatúrgia, composició escènica i estructura, posant especial atenció en el context relacional intern de cada equip.

Durant una sèrie d’encontres s’impulsarà al col·lectiu cap a una major profunditat i concreció del seu projecte escènic.

Formació

Cursos essencialment pràctics on els participants trobaran les eines necessàries per conduir, organitzar i materialitzar un procés de creació en equip sigui de teatre, circ o dansa.

La intenció d’aquests seminaris és exposar protocols i maneres d’organitzar un treball en col·lectiu perquè sigui flexible i exhaustiu alhora, així com sistematitzar-ne analíticament les diferents fases.

Direcció i dramatúrgia

Acompanyament específic en la dramatúrgia i posada en escena de projectes artístics, des dels seus inicis fins a l’estrena, participant en la gestació de l’espectacle.

Entenc que la funció d’un director en un procés de creació en col·lectiu és ajudar a desvelar les intencions profundes de cada companyia (de la que pot, o no, formar-ne part). Mai treballar per imposar les seves idees, gustos o preferències. 

Si necessiteu més info...

Sobre els serveis d’acompanyament de processos de creació en col.lectiu

*(Credits de la fotografia de la capçalera: Mireia Plans. Imatge de l’espectacle “Desde el fuego” dirigit per Andrés Waksman. Actors que hi apareixen : Federico Custódio, Sandra Sales, Neus Ferrer, Carlos Mezzino, Susana Fawaz, Miguel Franganillo, Maria Luisa García, Montse G Romeu.)
.

Fixa-ho a Pinterest